RECORDATORI:

Aquest diumenge 7 d’octubre és la 49a trobada d’escaladors “Del Cànem al Perló” a Montserrat.

Per a inscripcions contactar amb el Pirenaic. cep@pirenaic.cat