Quan:
05/11/2022 – 06/11/2022 tot el dia
2022-11-05T00:00:00+01:00
2022-11-07T00:00:00+01:00

MATERIAL PER CURSETISTA
No cal un material específic. Roba còmoda per a sessions pràctiques.CONTINGUTS:
Accidents de muntanya.
Perills i riscos del medi natural.
Alimentació, hidratació i preparació física.
Actuació en cas d’accident.
Problemes de salut.
Farmaciola.
Com actuar en problemes bàsics de salut.
Treball de casos d’actuació en cas d’accident.
Serveis de rescat.
Supervivència.
Problemes específics de muntanya.
Repàs pràctic de cures bàsiques, mobilitzacions i immobilitzacions de fortuna.

NORMES DEL CURS
Places: mínim 10 alumnes i màxim 20 alumnes. Els inscrits han de ser múltiples de 10. Si s’arriba a 10 alumnes, s’han d’apuntar en llista d’espera fins arribar a 20 alumnes.
Disposar de la llicència federativa anual de la FEEC-2022 adient a l’especialitat, o es tramitarà la llicència temporal per als dies del curs (5 € aprox. per dia).
Omplir el full d’inscripció i el TEST 1.
Edat mínima 16 anys. Els menors de 18 anys hauran de presentar permís patern amb fotocòpia del DNI del tutor o tutora.
La direcció del curs es reserva el dret de modificar el programa si les condicions meteorològiques o altres motius ho aconsellen.
La direcció del curs i el seu equip es reserven el dret d’excloure del curs qualsevol alumne que demostri desinterès, manca de capacitat o incompliment de les normes.
El participant assumeix, doncs, els possibles riscos que això comporta i es compromet a seguir les instruccions que en cada moment se li donin per part del professorat.
Els viatges, àpats i pernoctacions aniran a compte de l’alumne.

PROGRAMA DEL MONOGRÀFIC NOVEMBRE
Dia 5: Presentació. Sortida teòrica/pràctica.
Dia 6: Sortida teòrica/pràctica.
DIRECTOR: Miquel Batriu

L’equip docent està format per membres de l’Escola Catalana d’Alta Muntanya (ECAM), tècnic de muntanya mitjana i bomber.

Les dones amb la llicència federativa anual de la FEEC podran demanar la subvenció “Dona i Esport” i se’ls retornarà aproximadament el 20€ de la inscripció.

OBJECTIUS:
Aquesta formació està especialment destinada a muntanyencs experts i novells que pretenen
adquirir els coneixements bàsics de seguretat i de primers auxilis a la muntanya per poder afrontar amb més eficàcia els problemes de salut que es puguin trobar en aquest entorn.

Organitzadors: CE Pica d’Estats, MadteamFEEC.

INSCRIPCIONS AL WEB DE LA FEEC

ENLLAÇ AL MONOGRÀFIC