L’avenc de Morgan i Comas va ser descobert el 12 de novembre del 1967 per Antoni Besora i Jordi Comas (GE Pedraforca) i dos membres de l’ACE Mataró (un d’ells de malnom Morgan), a partir d’un petit orifici que van haver de desobstruir.

L’avenc de les Serps va ser descobert i explorat per membres del GES-CMB el setembre de 1956.

Fondària: 30 m (avenc Morgan i Comas) i 29 m (avenc de les Serps)

Recorregut: 55 m (avenc Morgan i Comas) i 33 m (avenc de les Serps)

Litologia: calcàries

INSCRIPCIONS EN AQUEST ENLLAÇ