Rec de ses Gralles i barranc cap de Begur, Begur (sortida espeleo)

13 novembre 2021

Més fotos en aquest enllaç